Нормативно правова база

 

У своїй діяльності бібліотеки закладів освіти України керуються Конституцією України; Законами України: "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»; Постановами Кабінету Міністрів України; Розпорядженнями Кабінету Міністрів України; Нормативними актами Міністерства освіти і науки; Стандартами бібліографічного опису (ГОСТ 7.1-2003, 7.1:2006, "Положення про мережу освітянських бібліотек".

На цій сторінці ви знайдете нормативні документи, які регламентують діяльність шкільної бібліотеки.
Детально розглянуто технологію роботи шкільної бібліотеки, вимоги до ведення облікової та іншої документації.
Представлено рекомендації з планування роботи та здійснення контролю за діяльністю шкільної бібліотеки.
Рекомендовано досвідченим бібліотекарям та початківцям бібліотечної справи, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, а також для всіх , хто цікавиться бібліотечною справою.

В організації бібліотечної роботи допоможуть норматино-правові документи:

 

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" 
Закон України Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

 Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу  

 Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури  

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 „Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”  

Планування роботи бібліотеки (методичні рекомендації)  

  Робочі Таблиці ББК для шкільних бібліотек    

Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи  

   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 81"Культура та мистецтво"   

  Наказ "Про проведення І і ІІI етапів Всеукраїнської акції ”Живи, книго!”    

  Постанова Про затвердження порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек  

  Закон "Про  авторське право і суміжні права"

  Про друковані засоби масової інформації  (Преси) в Україні

  Закон "Про інформацію"

  Закони     

Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах   

  Зразок інструкцій з обліку документів

  Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Науково-методичні рекомендації  

Кваліфікаційні вимоги до бібліотекарів  

Про схвалення Концепції Державної цільової програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції на 2009-2012 роки   

Міжнародні нормативно-правові акти   

  Створення баз даних документів, визначених для  включення до  державного реєстру  національного, культурного надбання, за  допомогою системи автоматизації  бібліотек  ІРБІС. (Рекомендації)  

  Бібліографічний опис. Бібліотечний  опис  електронних ресурсів  

Наказ Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки   

  Щодо тарифних розрядів працівників бібліотек навчальних закладів

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 „Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек” (далі – постанова № 1073) з 1 жовтня 2009 року працівникам бібліотек встановлено надбавку за особливі умови роботи 

  Оплата праці бібліотекарів навчальних закладів

  Бібліотечні заняття в системі загальноосвітньої підготовки школяра

Оформлення бібліографічного опису джерел  

  Посадові  обов'язки  завідуючого  шкільною  бібліотекою

  Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури  

  Типові правила користування бібліотеками в Україні

  Як  приймати  та  оцінювати нові  документи , подаровані  бібліотекам

 Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу
Лист МОН  молодьспорт №1/12-5765 від 24.10.11 року